RELAŢII PUBLICE

Servicii complete în domeniul relaţiilor publice:

  • analize şi strategii de comunicare
  • managementul situaţiilor de criză
  • managementul relaţiilor cu liderii de opinie
  • creşterea vizibilităţii în new media şi media tradiţionale
  • comunicare online şi pe reţelele de socializare
  • managementul reputaţiei
  • comunicare internă
  • CSR

„Relațiile publice reprezintă funcția managerială distinctă care ajută la stabilirea și menținerea unor limite reciproce de comunicare, la acceptarea reciprocă și la cooperarea dintre o organizație și publicul ei; ele implică managementul problemelor, ajutându-i pe manageri să fie informați asupra opiniei publice și să răspundă cererilor opiniei publice; ele definesc și accentuează obligațiile managerilor de a anticipa tendințele mediului; ele folosesc ca principale instrumente de lucru cercetarea și comunicarea bazată pe principii etice”.
Rex Francis Harlow, scriitor, editor, publisher şi „pionier” în domeniul relaţiilor publice